Dobre uczynki na co dzień

Zainaugurowane 2 kwietnia tego roku po raz pierwszy w Polsce obchody Good Deeds Day – Dnia Dobrych Uczynków mają na naszym terenie ciąg dalszy! Centrum Wolontariatu w Olkuszu działające przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie przeprowadziło 2 kwietnia na terenie Olkusza i okolic aż 17 akcji! W myśl hasła: Razem dla wspólnego dobra wolontariusze wraz z opiekunami skupieni w Szkolnych Klubach Wolontariackich, działających w olkuskich szkołach ponadgimnazjalnych , harcerze ZHP, jak również wolontariusze działający na rzecz olkuskiego III sektora, czynili dobro na wiele sposobów.

Pomoc seniorom, osobom niepełnosprawnym, animacje dla najmłodszych, sprzątanie starej olkuskiej nekropolii, sadzenie drzew, sprzątanie boksów oraz wyprowadzanie psów  ze schroniska w Bolesławiu to tylko wycinek lawiny dobra, która szerokim strumieniem popłynęła tego dnia. Ogromnym optymizmem napawa fakt, że to dobro jest kontynuowane. Zwłaszcza dwie z ostatnich, wymienionych powyżej akcji, mają swój ciąg dalszy.

Wolontariusze olkuskiej „czwórki” – IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu nie zważając na niedogodności pogodowe, wytrwale i z wielkim zaangażowaniem kontynuują akcję „Podaj łapę”. Przyjaciele czworonogów regularnie odwiedzają schronisko w Bolesławiu, propagując tym samym nie tylko ideę niesienia pomocy bezdomnym zwierzetom, ale także zachęcając do adopcji przebywających w schronisku zwierząt.

Te zwierzaki są naprawdę cudowne. Początkowo nieufne, po jakimś czasie lgną do nas, ożywiają się i cieszą się na spotkanie z nami, podobnie, jak my cieszymy się na spotkanie z nimi– komentuje Natalia Dzidża – Urbaniak –jedna z koordynatorek Szkolnego Klubu Wolontariatu z IV L.O.

Swoją kontynuacje zyskała także akcja „Zielono nam”. Wolontariusze postanowili nie poprzestać li tylko na obsadzeniu terenu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Olkuszu. Pozyskane przez nich sadzonki dodatkowo upiększą krajobraz naszej małej ojczyzny. Szlachetność serca to umiejętność współodczuwania, pochylenia się nad losem innych, pomocy, która łączy nas w działaniu na rzecz ogółu, na rzecz wspólnego dobra.

Dzień Dobrych Uczynków to teraz Dobre Uczynki na co Dzień!
Gratulujemy! 

 

Wolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono