Zbiórka środków czystości

Z inicjatywy Komitetu Społecznego „Razem”, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w dniach 2 i 5 grudnia b.r. została przeprowadzona zbiórka środków czystości.  Wolontariusze z olkuskich szkół ponadgimnazjalnych – I L.O., IV L.O. oraz Zespołu Szkół nr 4 dyżurowali w tych dniach w godzinach od 10.00 do 18.00 w  dyskontach Biedronki na terenie Olkusza.

Czytaj dalej

IX edycja Targów Wolontariatu za nami!

30 listopada b.r., nieomal w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się uroczysta Gala IX edycji Targów Wolontariatu.

Gospodarzem wydarzenia jak co roku było Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, zaś tegorocznym współgospodarzem Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Koordynatorem Targów z ramienia Stowarzyszenia była Dorota Mosurek. W prace nad przygotowaniem uroczystości włączyli się także aktywnie seniorzy – liderzy, uczestniczący w projekcie pn. "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów", realizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.

Witający przybyłych na uroczystość gości prezes Stowarzyszenia Maria Jędrysik oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Tomasz Lis podkreślali, jak bardzo ważną i wartościową współcześnie jest idea wolontariatu. Człowiek nie żyje dla siebie, ale dla innych – przypominał Tomasz Lis. Zwrócił on także uwagę, iż pośród nas jest wielu cichych bohaterów, którzy pomagając na miarę własnychmożliwości, w swej skromności, nie nazywają siebie wolontariuszami. Ogrom dobra, jakie czynią wokół, nie jest mierzalny i nie da się go cofnąć, on po prostu czyni z pracy wolontariackiej wartość samą w sobie. Tym niezwykłym bohaterom codzienności poświęcona została tegoroczna Gala Targów Wolontariatu. Program artystyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół nr 3 skupiony był wokół motywu podróży człowieka przez życie. Kolejne stacje, dworcowe poczekalnie stały się metaforą ludzkiej egzystencji, gdzie każdy z nas usiłuje zdefiniować siebie i odnaleźć szczęście u boku innych. Refleksyjną podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości zakończyło zaproszenie na kolejną Galę!

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Drodzy Wolontariusze!!!

Z okazji Waszego Święta - Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Dziękujemy za zaangażowanie, entuzjazm, pomysły oraz serce wkładane we wszystkie działania wolontariackie. Życzymy dużo siły i wytrwałości oraz satysfakcji z pracy i sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń.

Zespół Centrum Wolontariatu w Olkuszu

IX Targi Wolonariatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Zapraszamy na IX Targi Wolontariatu, które odbędą się 30 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Podczas Targów, które - jak co roku - są wspaniałą okazją do podziękowania wolontariuszom za ich pracę dla innych, rozstrzygniemy konkurs Wolontariusz Roku 2016. Konkurs, również cykliczny, prowadzimy w trzech kategoriach: Najlepszy wolontariusz-uczeń Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji. Najlepszy wolontariusz-pedagog, propagator idei wolontariatu
Patronat honorowy nad tegorocznymi targami objęli: Paweł Piasny - Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur w konkursie "Wolontariusz Roku 2016"

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2016” organizowanym w trzech kategoriach:

- najlepszy wolontariusz w mojej organizacji,
- najlepszy wolontariusz – uczeń,
- najlepszy wolontariusz – pedagog – propagator idei wolontariatu.

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób propagujących na co dzień wolontariat i pracujących bezinteresownie dla dobra innych. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury do nagrody w wybranej kategorii na załączonym formularzu zgłoszeniowym zawierającym stosowne uzasadnienie wraz z opisem osiągnięć kandydata w zakresie wolontariatu. Zgłoszenie do konkursu „Wolontariusz Roku 2016” należy składać w siedzibie Stowarzyszenia (budynek „Społem” PSS w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 pok. 20) w terminie do 28 października  2016 roku do godz. 13.00.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf293 kB
Pobierz plik (Zgłoszenie.pdf)Zgłoszenie.pdf318 kB

Czytaj dalej

Wolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono