Klub Wolontariacki przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Klub Wolontariacki przy II Liceum Ogólnokształcącym
im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu
opiekunowie: Agata Skibińska, Aleksandra Szymanek

Liczba wolontariuszy: 30

Realizowane działania:
•    Pomoc w olkuskim Domu Pomocy Społecznej
•    Aktywne uczestnictwo w działania olkuskiego Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich (udział w projekcie Lektorium, pomoc w organizowaniu wernisaży, koncertów, akcji charytatywnych)
•    Wsparcie najmłodszych pacjentów olkuskiego szpitala – Mikołajki i Dzień dziecka na oddziale dziecięcym
•    Udział w Szlachetnej Paczce (w szkole przez 2 lata mieścił się magazyn Szlachetnej Paczki, uczniowie przygotowywali imprezy towarzyszące finałowi akcji)
•    Udział w Targach Wolontariatu
•    Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, aukcjach i kwestach charytatywnychWolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono