Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Olkuska Szkoła Liderów

Olkuska młodzież z przyszłością!

Taki tytuł nosi zadanie zgłoszone przez olkuską młodzież do II  edycji budżetu obywatelskiego w Olkuszu. Projekt autorstwa  liderów z I edycji  projektu „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów” (Patrycji  Mosurek i Sergiusza Multana), w konsultacji z uczestnikami II edycji projektu stanowiłby kontynuację działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” na rzecz rozwoju postaw przywódczych olkuskich wolontariuszy. Obecnie wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców Olkusza poddawane są ocenie formalnej. Mając nadzieję na pozytywny wynik tej procedury już teraz  liderzy z obydwu edycji podejmują działania promocyjne, mające na celu przygotowanie młodych mieszkańców Olkusza do wzięcia udziału w głosowaniu zaplanowanym na 2 połowę stycznia 2016 r. Autorzy zadania gościli na sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dn. 4.11.2015 r.

Czytaj dalej

Wolontariat dodaje skrzydeł

To hasło promujące działania wolontariackie podejmowane przez Klub Ośmiu w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu. 5-lecie istnienia Klubu było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Podczas uroczystej gali w dniu 23 października 2015 r liderzy biorący udział w projekcie „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów” wraz z innymi członkami Klubu Ośmiu zachęcali młodszych kolegów do aktywności społecznej.

Wydarzenie było jednocześnie pierwszą inicjatywą zrealizowaną przez uczestników II edycji projektu. Warto dodać, że na kształt imprezy wpłynęły wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły. Ankiety i badania focusowe  dotyczące postrzegania wolontariatu prowadzone były przez uczestniczki I edycji projektu, które teraz aktywnie włączyły się w przygotowanie gali.

Sukces imprezy to przede wszystkim efekt ciężkiej pracy młodzieżowych liderów: Dominiki Konstanty, Sylwi Jałowiec i Łukasza Solicha, którym mentorskego wsparcia udzielałby opiekunki Klubu Wolontariusza – p. Wiesława Syguła i p. Urszula Jurczyk.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie tu.

Kliknij: Czytaj dalej, aby zobaczyć zdjęcia.

Czytaj dalej

Młodzi Liderzy uczyli się mówić tak, by ich słuchano - „O skutecznej metodzie wzajemnej komunikacji”

W dniach 9 i 10 października 2015r. w olkuskim Zespole Szkół nr 4 pod hasłem „Jak mówić żeby nas słuchano. Rola komunikacji w procesie motywowania innych” odbyły się kolejne warsztaty w ramach II edycji projektu „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów”, realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu.

Pod czujnym okiem prowadzących warsztaty - Anny Ćwiklińskiej i Agnieszki Jałowiec - Młodzi Olkuscy Liderzy przyswajali wiedzę na temat procesów i metod skutecznej komunikacji.

„Nie wystarczy mówić, by być słuchanym i nie wystarczy słuchać, by usłyszeć”. Młodzież dowiedziała się, że by nasze komunikaty były jasne i czytelne nie wystarczy tylko jasno i czytelnie je formułować. Słowem, nie wystarczy sam komunikat, niezbędne jest jego uwiarygodnienie, czyli próba uwierzytelnienia w odpowiedzi na pytanie:  Dlaczego to robię?

Nie trzeba nikomu wyjaśniać jak bardzo ważna w pracy zespołowej jest tzw. dobra komunikacja, czyli taki sposób formułowania komunikatu, by nie tylko informował, ale także uzasadniał  oraz motywował do działania.

„Słuchać nie koniecznie znaczy słyszeć” to bardzo częsty dysonans na linii nadawca komunikatu – odbiorca komunikatu. W dzisiejszym szumie informacyjnym bardzo trudno przychodzi nam selekcjonowanie informacji pod względem ich ważności, co często prowadzi do irytacji i niezrozumienia.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

Wolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono