Gdzie możesz pracować?

Wolontariusze, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą pracować w:

organizacjach pozarządowych (takich jak np. fundacje czy stowarzyszenia),
instytucjach publicznych,
• organizacjach kościelnych,
• stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielniach socjalnych, w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają dla zysku
• podmiotach leczniczych
 
UWAGA!
Wolontariusze nie mogą być angażowani w zadania realizowane w ramach prowadzonej przez daną placówkę działalności gospodarczej!

Wolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono