IX Targi Wolonariatu w dniu 30 listopada 2016 r.

Zapraszamy na IX Targi Wolontariatu, które odbędą się 30 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Podczas Targów, które - jak co roku - są wspaniałą okazją do podziękowania wolontariuszom za ich pracę dla innych, rozstrzygniemy konkurs Wolontariusz Roku 2016. Konkurs, również cykliczny, prowadzimy w trzech kategoriach: Najlepszy wolontariusz-uczeń Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji. Najlepszy wolontariusz-pedagog, propagator idei wolontariatu
Patronat honorowy nad tegorocznymi targami objęli: Paweł Piasny - Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur w konkursie "Wolontariusz Roku 2016"

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2016” organizowanym w trzech kategoriach:

- najlepszy wolontariusz w mojej organizacji,
- najlepszy wolontariusz – uczeń,
- najlepszy wolontariusz – pedagog – propagator idei wolontariatu.

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób propagujących na co dzień wolontariat i pracujących bezinteresownie dla dobra innych. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury do nagrody w wybranej kategorii na załączonym formularzu zgłoszeniowym zawierającym stosowne uzasadnienie wraz z opisem osiągnięć kandydata w zakresie wolontariatu. Zgłoszenie do konkursu „Wolontariusz Roku 2016” należy składać w siedzibie Stowarzyszenia (budynek „Społem” PSS w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 pok. 20) w terminie do 28 października  2016 roku do godz. 13.00.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf293 kB
Pobierz plik (Zgłoszenie.pdf)Zgłoszenie.pdf318 kB

Czytaj dalej

“Działaj z nami - seniorami!”

 

“Działaj z nami - seniorami!” - zaproszenie do udziału  w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej, którą mógłbyś przeprowadzić ze znajomymi seniorami w Waszej miejscowości? Zbierz grupę i zgłoście się do konkursu “Działaj z nami-seniorami!”.
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami - seniorami!”, którego celem  jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez seniorów.  Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Tematyka projektów może być dowolna, dostosowana do potrzeb środowiska, wykorzystująca przy tym wiedzę i umiejętności grup seniorów. Rekrutacja do konkursu trwa do 30 czerwca br.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:
•    zebrać grupę min. 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
•    zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Czytaj dalej

Oferta: Senioralna Szkoła Wolontariatu

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić?
Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją...”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej małopolski.

Czytaj dalej

Projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów” zakończony!

21 kwietnia b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów”, realizowany przez nasze  Stowarzyszenie od września 2014 r.

Projekt miał na celu przygotowanie zarówno młodzieży – liderów, jak i nauczycieli – mentorów do aktywnego i zaangażowanego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez inicjowanie różnorakich działań na jej rzecz. Projekt uświadomił młodym liderom potrzeby własnego środowiska, ale przede wszystkim odpowiedział w sposób wyczerpujący na pytanie, jak na te potrzeby reagować poprzez skuteczne realizowanie zadań.

Uczestnicy projektu w czasie jego trwania poznawali wagę wzajemnej współpracy, uczyli się wyrażać  samych siebie i własne emocje. Odkrywali w sobie liderski potencjał, którego efektem była różnorodność podjętych inicjatyw. Ich charakter edukacyjny, integracyjny, animatorski, promocyjny, czy charytatywny pokazał, jak trafnie młodzież potrafi ocenić „co ?” jest w danej chwili sprawą priorytetową w jej najbliższym otoczeniu.

Olkuska Szkoła Liderów zaangażowała podczas dwóch edycji projektu zarówno uczniów, jak i nauczycieli skupionych wokół Szkolnych Klubów Wolontariackich z 6 olkuskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, IV LO, ZS nr 1, ZS. nr 3 oraz ZS nr 4.

Efekt finalny dwóch edycji projektu to 33 młodych, zmotywowanych i kreatywnych liderów ,24 zrealizowane inicjatywy oraz 12 przygotowanych do poprowadzenia młodzieży nauczycieli – mentorów. Liczba odbiorców inicjatyw to około 3000 osób, które dzięki działaniom młodzieży zyskało pomoc i wsparcie w wielu dziedzinach życia.

Załączniki:
Pobierz plik (02. prezentacja.ppt)02. prezentacja.ppt4276 kB

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

Wolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono